NEWS

総合情報

2019.12.14 ベトナム情報

(日本語) 外国人の出入国・居住法の一部を改正

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ)Tiếng Hàn.